Staldorden på Smedegården

 

 • Stalden er røgfri – der må ryges udenfor – cigaretskodder skal smides i de opsatte beholdere / askebægre.

 • Udmugning foretages af personalet i hverdagene, man skal muge egen boks i weekender (boksene skal muges hver dag)

 • Det er kun staldpersonalet, der uddeler hø og foder. Der er absolut ingen selvbetjening.

 • Der må ikke opbevares foder/hø/wrap i stalden.

 • Eget foder skal opbevares i en lukket beholder i foderrummet – max en beholder pr. opstalder.

 • Boksdøre er ikke til opbevaring – der må hænge en grime på den opsatte krog – resten af dit udstyr skal opbevares på tildelte plads, som skal holdes præsentabel og ordentlig.

 • Stalden skal holdes pæn og ren – dvs. alle fejer efter sig.

 • Klatter efter hest/pony og hund på arealerne (alle steder hvor hestene færdes på vores arealer, samt cykelsti, ud for vores folde) samles op.

 • Har din hest klattet på vejen ned til skoven – så må disse meget gerne fjernes. Der står en cykel med vogn i gården, som man gerne må låne.

 • Vi skal alle opføre os høfligt overfor gårdens naboer – ved uenighed / problemer så lad være med at indgå i en diskussion - kontakt Ditte.

 • Redskaber skal stilles på plads.

 • Der må ikke bruges vand på staldgangen – vask mv. foretages udenfor (der må heller ikke vaskes i boksen).

 •  Efterladte ting og sager fjernes uden varsel.

 • Opstaldere har som udgangspunkt ikke adgang til Healthy Horse – Bornholm’s lokaler, medmindre der bestilles tid på lige fod med andre kunder.

 • Det forventes at alle behandler dyr og mennesker godt. Hårdhændet behandling af dyr på stedet medfører bortvisning.

 • Af sikkerhedshensyn må du aldrig lade grimer hænge i opbindingssnore, når du forlader stalden.

 • Heste ejere forpligter sig til at gøre eventuelle halvparter opmærksom på stedets regler.

 • Sluk lyset, når du forlader stalden

 • Hvis du opdager at noget er gået i stykker, så kontakt Ditte.

 • Gårdspladsen holdes så vidt muligt hestefri.

 • Af- og pålæsning af heste sker bag ved stalden, eller ude på vejen

Ditte Johnsen 51 88 08 21